Mapy tematyczne

Mapa ogólna

W pełni aktualna mapa Łodzi nie wymaga pobierania i instalowania wtyczek oraz działa na urządzeniach mobilnych.

Strona główna

Mapy tematyczne

Ortofotomapy Łodzi

Aplikacja OBLIVIEW łączy w sobie różne dane pozyskane drogą nalotów fotogrametrycznych oraz zapewnia m.in. możliwość przeglądania i porównywania tych danych, zarówno aktualnych jak i archiwalnych. 

Strona główna

Mapy tematyczne

Rowerowa Łódź

Rowerowa Łódź to mapa, na której znajdują się szczegółowe informacje o infrastrukturze dla rowerów, w szczególności o przebiegu i rodzaju dróg rowerowych. 

Strona główna

Mapy tematyczne

Studium i plany zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi.

Strona główna

Mapy tematyczne

Mapa akustyczna Łodzi

Mapa Akustyczna Łodzi charakteryzuje klimat akustyczny miasta w sposób globalny oraz jest podstawą do przygotowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi. 

Strona główna

Mapy tematyczne

Mapy historyczne

Mapy Łodzi z lat 1823, 1827, 1828, 1910, 1917 (Jasiński), 1929, Litzmannstadt Ghetto 1940-1944, przed 1945, 1946, 1894-1896 (Starzyński) wstawione jako tło obecnej mapy miasta.

Strona główna

Łódzki InterSIT w liczbach:

  • ponad 111 000 budynków ewidencyjnych
  • ponad 151 000 działek ewidencyjnych
  • ponad 62 000 numerów adresowych
  • ponad 2 500 ulic
  • ponad 1 500 obiektów punktowych, takich jak np. urzędy, kina, teatry, puby, restauracje, zabytki i wiele innych
  • wyszukiwanie obiektów na mapie
  • komunikacja miejska – linie, przystanki
  • dowolnie ustalana, bez utraty jakości, skala mapy – od 1:150 000 (całe miasto) do 1:100 (szczegóły budowli)
  • dołączone do obiektów mapy zewnętrzne bazy danych (np. strony www, zdjęcia itp..)
  • ortofotomapy lotnicze i satelitarna